Pieter Schengenga nieuwe voorzitter van het IJ-team

11 maart 2024

Pieter Schengenga is de nieuwe voorzitter van het IJ-team. Hij neemt de rol over van Jandirk Hoekstra, die op 1 februari j.l. onverwacht is overleden. Onder de bezielende leiding van Jandirk Hoekstra heeft het IJ-team het afgelopen jaar aan de omgevingskwaliteit van verschillende projecten en gebieden in en om het IJsselmeer gewerkt. Pieter Schengenga, directeur en landschapsarchitect bij H+N+S, zal het goede werk van het IJ-team komend jaar voortzetten.

Pieter heeft veel ervaring in en belangstelling voor projecten op het gebied van water en ontwerp. De betrokkenheid bij Ruimte voor de Rivier IJsseldelta is een ‘lange lijn’ in Pieters werk. De afgelopen jaren stonden onder andere in het teken van diverse dijkversterkingsplannen en ruimtelijke verkenningen rond de watertransitie. Pieter streeft hierbij naar verbinding tussen opgaven en belangen. Hij weet bovendien hoe je de ruimtelijke ambities voor de volgende fasen moet borgen.

Wat is het IJ-team?

Eind 2022 heeft het Bestuurlijk Platform IJsselmeergebied (BPIJ) het IJ-Team in het leven geroepen. Het IJ-Team is een toegewijde groep IJsselmeergebiedkenners, medewerkers van bij het IJsselmeergebied betrokken organisaties, elk met eigen expertise en gebiedskennis. Het is een team dat vóóraf inspiratie meegeeft aan projecten en initiatieven; dus geen kwaliteitsteam dat achteraf plannen beoordeelt. Het IJ-Team is, naast de Handreiking Omgevingskwaliteit IJsselmeergebied en de (afgeronde) Campagne Ongezouten, het derde instrument waarmee het BPIJ de omgevingskwaliteit van projecten in het gebied wil stimuleren.

Hoe werkt het IJ-team?

Bij het IJsselmeergebied betrokken partijen kunnen initiatieven en projecten indienen, die meedenken door het IJ-Team verdienen. Het IJ-Team werkt in principe in drie werkbijeenkomsten samen met de initiatiefnemers van een project en de daarbij betrokken adviseurs en ‘connaisseurs’ en geeft zijn aanbevelingen nadien mee in een IJ-schrift, een korte verslaglegging van een project in woord en beeld. Het IJ-Team richt zijn aanbevelingen op omgevingskwaliteit en de functionele, ruimtelijke samenhang van het betreffende project inclusief de volhoudbaarheid van het project in de tijd.

Alle producten van het IJ-team vind u hier!

IJ-team aan de oevers van het Wolderwijd